Thông Cáo Báo Chí


English  |  Español

THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Để Công Bố Ngay Lập Tức
Campbell, CA | 10 tháng 7 2014

Liz Gibbons

Liz Gibbons công bố ứng cử cho Hội đồng thành phố Campbell, tháng 11 năm 2014

Hội Đồng Tỉnh Campbell Tìm Sự Thăng Bằng Và Kinh Nghiệm.

Elizabeth “Liz” Gibbons thông báo việc ứng cử Hội Đồng tỉnh Campbell, vào tháng 11 năm 2014 này.Ghế ứng viên bỏ trống sau khi Evan Low hết hạn ứng cử, tạo điều kiện cho những cư trú viên của tỉnh Campbell chọn người phụ nữ thứ tư cho Hội Đồng tỉnh Campbell. Cựu tỉnh trưởng Jeanette Watson, Barbara Conant, Jane Kennedy, Joe Hernandez và Dan Furtado đã phê chuẩn Liz cho Hội Đồng tỉnh vào năm 2014.

Các bài báo mới đây đã nhận thấy Campbell là một thành phố phát triển nhanh nhất ở South Bay. Campbell đang chịu đựng nhiều áp lực từ những ý định từ các nhà phát triển thành phố vào việc đặt để điều kiện thuận tiện cho kế hoạch phát triển cư gia lớn; một vài đề nghị không chấp nhận chương trình nhà cửa trong khả năng. Những kế hoạch này ảnh hưởng khu láng giềng được thiết lập bằng những phát triển lưu thông và đậu xe. Hội Đồng tỉnh hiện tại đã nới lỏng luật đậu xe và chính sách rượu chè thành phố. Trong những buổi họp cộng đồng mới đây cũng đã đề cập việc đường phố hư hại và tình trạng có thể thiếu nước và khả năng của hệ thống tiện nghi.

Liz mang việc thảo luận về viễn cảnh của nhà kiến trúc có giấy phép hiện đang ở hai bên của bàn họp. Bà ta đãđại diện những nhà phát triển và đồng thời là uỷ viên hội đồng lập kế hoạch cho tỉnh Campbell. Riêng về phận sự của bà trong cộng đồng,  Hội viên Hội Đồng tỉnh Jason Baker gần đây nói rằng: “Bà có thể bảo chúng tôi bà đang theo dõi buổi họp hay tham dự buổi họp, Bà Liz cẩn thận như thế nào và tỉ mỉ bởi vì bà muốn đi đúng đường, bởi vì Liz thương thành phố Campbell.”

Nhiều hội viên của cơ sở khu láng giềng từng khuyến khích Gibbons ứng cử cho chỗ trống. Cựu trưởng sở cứu hoả Campbell đã về hưu Al Lowder nói: “Liz hiểu rằng Campbell gồm một tập hợp những người biết láng giềng của họ và đầu tư vào cộng đồng của họ. Láng giềng của chúng ta bằng tập thể tạo thành phố kỳ diệu này. Liz sẽ đại diện cho chúng tôi, những cư dân ở đây.

Vào năm 2005 và 2013, Liz đã thành công trong việc vận động tiếp tục đóng góp công quỹ cho thư viện Campbell. Cheryl Houts, thư viện cộng đồng Campbell đã về hưu, nói: “Năm vừa qua tôi có cơ hội quan sát sự cam kết của Liz với cộng đồng chúng ta khi bà tình nguyện làm chủ tịch ‘Yes on Measure A’ vận động ở tỉnh Campbell. Số thì giờ không thể đếm được và khả năng hướng dẫn tuyệt vời của bà khi bà tổ chức một hội đồng người tình nguyện được tưởng thưởng ở Campbell khi dẫn một cộng đồng ở Santa Clara County Library District với 87% phiếu bầuYES! Quá trình này bảo đảm thư viện Campbell có một hệ thống tài chánh vững vàng cho 20 năm tới đây.”Cho việc này và nhiều khả năng tình nguyện khác, Liz đã được bầu làm Công dân Campbell của năm 2013.

Hội đồng thành phố trách nhiệm cho việc cân bằng tài khoản, bảo đảm an toàn, quản trị và hướng dẫn phát triển. Là một người không ủng hộ, Liz nói: “Tôi có thể hướng dẫn thành phố trên đường hướng đến một quyết định thăng bằng cho tương lai của chúng ta. Tôi sẽ thách đố những quyết định ngắn hạn có bất lợi dài hạn để duy trì mức sống ở Campbell.”

Cuộc vận động hiện dưới sự nhòm ngó của tất cả mọi tầng lớp của chính phủ được bầu cử. Nguồn tài chánh từ bên ngoài Campbell có thể ảnh hưởng lòng tin vào kết quả bầu cử và những hành động từng thành công trong văn phòng. Liz hứa kiếm 85% vận động của bà từ trong tỉnh Campbell. Liz cũng tình nguyện ký giấy ủng hộ Santa Clara County vận động công bình thực tiễn.

Liz đến với tỉnh Campbell vào năm 1990 với chức vụ Quản Trị Kế Hoạch phục hồi Trung Tâm thành phố Campbell: Kế Hoạch Phục Hồi E. Đổi Campbell Avenue thành hai chiều; thêm cây và đèn trên đường; thêm chỗ đậu xe trên vòng Trung Tâm thành phố;  và tạo thêm các công viên Ainsley Park và Orchard City Park.

Trong năm 1999, Liz thiết lập văn phòng thực hành kiến trúc ở Campbell. Liz đã là Giám Đốc của American Institute of Architects (AIA) vùng Santa Clara Valley. Trong lúc phục vụ trong ban chấp hành của Hội Đồng AIA California, Liz đã làm việc với các nhà lập pháp trên các biện pháp để cân bằng tài chánh Tiểu Bang. Bà tốt nghiệp các chương trình Santa Clara County Government 101 và Leadership Campbell. Liz được chứng nhận với bằng Masters in Architecture ở trường University of Oregon cũng như các bằng dự bị tốt nghiệp khác. Vào năm 2008, Liz đã từng được San Jose Business Journal nhận diện là “Woman of Influence”. Liz là hội viên của Country Woman’s Club of Campbell. Liz đã bắt đầu công việc tình nguyện của bà ở Campbell bằng chức vụ hội viên của Campbell Historical Museum and Ainsley House. Liz đã mua căn nhà đầu tiên của bà gần John D. Morgan Park vào năm 1991.

Ứng cử viên Liz Gibbons’dựa trên căn bản một chuỗi những viễn cảnh cung cấp cư trú viên của tỉnh Campbell với những cuộc thảo luận phổ thông và cân bằng kết quả.

Tin tức về cuộc vận động bầu cử của Liz, lai lịch và hứa hẹn đạo đức có thể tìm được tại: www.Gibbons4Campbell.com

Phương tiện truyền thông Liên hệ: Liz Gibbons